Aaron Keylock

Aaron Key­lock

Speelde in  2018

Wan­neer je een 19-jarige gitarist bent en je valt op in het cir­cuit dan word je tegen­wo­ordig al snel een won­derkind’ genoemd, zo gebeurde dit ook met Aaron Key­lock. Echter hoor je de leefti­jd er bij hem niet aan af en klinkt het alle­maal al erg vol­wassen.

Key­lock begon al op acht-jarige leefti­jd gitaar te spe­len, drie jaar lat­er speelde hij al in clubs van zijn geboortes­tad Oxford. Wan­neer hij der­tien is ont­moet Aaron gitaar icoon Joe Bona­mas­sa, die de jonge gitaarvir­tuoos goede raad geeft. Als zestien-jarige mag hij ver­vol­gens al in het voor­pro­gram­ma spe­len van Black­ber­ry Smoke. Hier­na gaat het hard, op zijn 18e ver­jaardag brengt Key­lock zijn goed ont­van­gen debu­u­tal­bum Cut Against the Grain” uit met immer zelfgeschreven mate­ri­aal. Het album werd gepro­duceerd door Fab­rizio Grossi, die eerder al werk­te met Alice Coop­er, Slash, Zakk Wilde en George Clin­ton.

Hoe mogen we het gelu­id van Aaron Key­lock het beste omschri­jven? Het is een mix van blues, blues­rock en ste­vige south­ern rock ver­taald door een echte Brit. Het doet je denken aan Rory Gal­lagher, The All­man Broth­ers maar soms ook aan veel ste­viger werk van bijvoor­beeld eerder genoemde rock­helden.

Zet je maar schrap, want deze jonge gitaarheld geeft vanaf de eerste sec­onde vol gas!