Contact

Mid­dels het onder­staand for­muli­er kun je con­tact met ons opne­men. Vra­gen zullen wij zo snel mogelijk proberen te beant­wo­or­den.

NB: Het onder­staand con­tact for­muli­er is niet geschikt om mate­ri­aal van bands toe te zen­den. Door de grote ver­schei­den­heid aan (nieuwe) media en via een uit­ge­breid netwerk van adviseurs bereikt ons vol­doende infor­matie over artiesten/​bands die geschikt zijn voor ons fes­ti­val.