Big Creek Slim & Peter Nande

Big Creek Slim & Peter Nande

Speelde in  2017

Recht­streeks uit het hoge Noor­den pre­sen­teert Moulin Blues het duo Big Creek Slim & Peter Nande. In Den­e­marken gelden deze twee arti­esten reeds tot de fine fleur bin­nen de blues, ze wer­den namelijk al diverse malen bekroond met nationale blues-awards. Dit­maal komen ze hun geluk beproeven in Ned­er­land ‑met suc­ces verzek­erd.

Marc Rune a.k.a Big Creek Slim kwam al vroeg in aan­rak­ing met zijn geliefde blues-genre. Gedurende zijn jeugd ont­dek­te hij een sterke affiniteit met klassieke blues bezon­gen door zwarte blues-pio­niers in Ameri­ka. Het was daarom geen toe­val dat diezelfde passie hem in 2008 naar the States’ bracht. Aldaar raak­te hij ver­liefd op de fijn­mazige Delta-blues en bracht zijn eigen muziek waar mogelijk ten gehore. Inmid­dels woont hij in Brazil­lië van­waar hij nog alti­jd zijn geliefde blues maakt. En hoe.

Zijn landgenoot Peter Nande is een uit­stek­end har­mon­i­ca-spel­er en front man van The Peter Nande Band. Nande is zek­er geen onbek­ende in Ospel, in het verleden stond hij reeds twee maal (2009 en 2011) in de Ospelse tent respec­tievelijk met zijn Peter Nande Band en samen met Tim Lothar Petersen. In 2017 laat Big Creek Slim samen met Peter Nande heer­lijk authen­tieke Delta-blues horen die per­fect past in de fes­ti­val­tent in Ospel.