Birds of Chicago

Birds of Chica­go

Speelde in  2016

Birds of Chica­go is een band opgericht rond het duo Alli­son Rus­sell (Po’Girl) en JT Nero (JT & The Clouds). De muziek van de band verkent alle uithoeken van de Amerikaanse rootsmuziek en gaat net zo makke­lijk aan de haal met invloe­den uit de inge­to­gen folk als invloe­den uit de damp­ende soul, ter­wi­jl de Amerikaanse lands­gren­zen ook wor­den over­schre­den voor flirts met Caribis­che invloe­den.

JT is een meester in het schri­jven van pakkende lied­jes met lekkere refrein­t­jes, die je onher­roe­pelijk in beweg­ing kri­j­gen. Soms hebben ze wat eige­naardi­ge onder­w­er­pen, want wie zingt er nu toch over lint­wor­men en kanon­sko­gels?

Het is niet het doorsnee genre wat door­gaans speelt op de blues’, deze rare vogels’. Toch horen ze zek­er thuis op de heilige steiger­planken in Ospel. De pure kwaliteitsmuziek heeft haar bestaan­srecht namelijk ruim­schoots bewezen. Sinds 2012 bun­delden de twee singer-song­writ­ers hun kracht­en en start­ten dit muziek­col­lec­tief op. Sinds­di­en touren ze de wereld over en ver­sprei­den ze hun melodieuze liefde, dit doen ze door maar lief­st 200 nacht­en per jaar onder­weg te zijn. Als dat geen liefde voor muziek bewi­jst.

Verwacht dus geen zwartleren ZZ-Top ver­schi­jn­ing wan­neer de Birds Of Chica­go het podi­um opvliegen maar laat je ver­rassen door deze vreemde eend in de Ospelse bijt’.