Blood Brothers ft. Mike Zito & Albert Castiglia

Blood Broth­ers ft. Mike Zito & Albert Castiglia

Speelde in  2023

Begin 2023 komt vol­gens de ken­ners” één van de meest veel­belovende blues­rock albums van het jaar uit. Het gaat om het album van Blood Broth­ers, een samen­werk­ing van blues­rock­gi­gan­ten Mike Zito & Albert Cas­tiglia. Het album is gepro­duceerd door nie­mand min­der dan Joe Bona­mas­sa en Josh Smith.

Dit moet natu­urlijk alle­maal nog blijken, echter belooft de samen­werk­ing van zoveel grote namen, heel wat.

Mike Zito mag geen onbek­ende meer zijn voor de bezoek­ers van Moulin Blues. Hij stond al ver­schil­lende malen op de Ospelse planken. De Tex­aan is een door de wol gev­erfde muzikant en ambachtelijk songschri­jver. Zijn hart ligt bij de blues, rock & roll en coun­try.

Ook Albert Cas­tig­ilia zullen de meeste bezoek­ers ken­nen van onder andere het con­cert van de Blues Giants tij­dens Moulin Blues 2019. En ook hij heeft een pal­mares om U tegen te zeggen. Tot de dood van Junior Wells in 1998 speelt Cas­tiglia lead-gitaar in diens band. Daar­na speelt hij o.a. met Pine­top Perkins, Melvin Tay­lor, Sug­ar Blue, Ron­nie Earl, Bil­ly Boy Arnold, Ron­nie Bak­er Brooks, John Primer, Jer­ry Port­noy, Lar­ry McCray, Eddy Clear­wa­ter, Otis Clay en Lur­rie Bell.

Deze twee grothe­den bun­de­len nu hun kracht­en tesamen met een geweldige begelei­d­ings­band.

Dit gaat wat wor­den, vuur­w­erk!