Blues Caravan 2018 ft. Mike Zito, Bernard Allison & Vanja Sky

Blues Car­a­van 2018 ft. Mike Zito, Bernard Allison & Vanja Sky

Speelde in  2018

Het gerenom­meerde Duitse blues­la­bel Ruf Records pre­sen­teert ieder jaar de zoge­naamde Blues Car­a­van, een wis­se­lend col­lec­tief met een mix van aanstor­mend tal­ent en geves­tigde namen. Vorig jaar speelde de Blues Car­a­van 2017 (met o.a. Big Dad­dy Wil­son, Si Cranstoun en Vanes­sa Col­lier) op Moulin Blues. Dit jaar pakt Ruf Records uit met een wel heel spe­ciale samen­stelling van blues-zwaargewicht­en.

De eerste naam in dit ensem­ble is die van Mike Zito, en dat is zek­er geen onbek­ende voor de bezoek­ers van Moulin Blues. Zito heeft zijn naam in de blueswereld absolu­ut geves­tigd en stond tevens in 2010 al eens met zijn band in Ospel. Wat we kun­nen verwacht­en van Mike Zito? Rauwe funky blues met rock­in­vloe­den, intens gitaar­w­erk en een herken­bare zang. Zito staat garant voor een kwal­i­tatief hoogstaand optre­den.

Naast Mike Zito, ver­welkomt de Blues Car­a­van 2018, nie­mand min­der dan Bernard Alli­son in haar geled­eren. Ook de Allisons zijn geen onbek­enden in Ospel, vad­er en leg­ende Luther Alli­son stond in 1994 op Moulin Blues en zoon Bernard betrad in 2002 de Ospelse planken. Uit­er­aard weet hij hoe de blues gespeeld moet wor­den, dit is hem namelijk door zijn vad­er en leer­meester Luther met de paple­pel inge­goten. Al op zijn 13e stond Bernard op het podi­um met zijn vad­er. Bernard heeft zich lat­en beïn­vloe­den door vele leg­en­des uit de blues en rock (o.a. Fred­die King, Albert Collins, Ste­vie Ray Vaughn en Jimi Hen­drix), maar heeft een eigen gelu­id ontwikkeld, dat goed past in deze tijd. Blues­songs met uit­stap­jes richt­ing funk, soul en jazz die wor­den gedra­gen door Allison’s aan­ge­name stemgelu­id, waar­bij het fan­tastis­che gitaar­w­erk alle ruimte kri­jgt.

Het tal­ent bin­nen deze edi­tie van de Blues Car­a­van is de Kroat­is­che Van­ja Sky. Een vrien­delijke jonge dame die de nodi­ge ele­gantie toevoegt aan deze Blues Car­a­van. Maar pas op schi­jn bedriegt, deze dame laat de gitaar scheuren en krak­en waar­bij je veelvuldig aan Ste­vie Ray Vaugh­an moet denken.

De Blues Car­a­van 2018 zet koers naar Ospel. Zet je daarom schrap voor gitaargeweld van het hoog­ste niveau!