Bob Corritore & Friends ft. Jimi “Primetime“ Smith, Tail Dragger & Johnny Burgin

Bob Cor­ri­tore & Friends ft. Jimi “Primetime“ Smith, Tail Dragger & Johnny Burgin

Speelde in  2023

Bob Cor­ri­tore is een geves­tigde naam in de blueswereld, hij is allereerst een Amerikaanse blue­shar­mon­i­cas­pel­er, maar ook: pro­duc­er, radio­p­re­sen­ta­tor en eige­naar van The Rhythm Room, een muziek­cen­trum in Phoenix, Ari­zona. Als hij op 12-jarige leefti­jd Mud­dy Waters op de radio hoort is zijn liefde voor de blues geboren. Bob gaat bluescon­certen bij­wo­nen en op Maxwell Street ziet hij o.a. de bek­ende blue­shar­mon­i­cas­pel­ers Big Wal­ter Hor­ton en Big John Wrencher optre­den en komt hij ook in aan­rak­ing met Junior Wells. Een bluescar­riere is een logisch gevolg.

Door de jaren heen komt hij vanu­it zijn ver­schil­lende rollen bin­nen de blues, vele groothe­den tegen. Hij besluit veelvuldige samen­werkin­gen aan te gaan met deze blues­g­roothe­den… en nu, neemt hij zijn vrien­den mee naar Ospel: Tail Drag­ger, Jimi Prime­time” Smith, John­ny Bur­gin, Yah­ni Riley en Bri­an Fahey!

De Amerikaanse blueszanger Tail Drag­ger (spe­ciale ver­meld­ing) werd als James Yancey Jones in 1940 geboren in Altheimer, Arkansas. Halver­wege de jaren zes­tig ver­huis­de hij naar Chica­go en begon zijn muzikale car­rière. Nadat zijn grote voor­beeld Howl­in’ Wolf hem onder zijn hoede had genomen, begon hij naam te mak­en in de South Side blues scene. Als je de ogen sluit hoor je sterke gelijkenis­sen met het stemgelu­id van Howl­in Wolf.

Dit wordt ongetwi­jfeld een groot Chica­go blues feest in Ospel!