Boogie Beasts

Boo­gie Beasts

Speelde in  2022

Boo­gie Beasts is een Vlaams/​Waalse samensmelt­ing van Stinky Lou & The Goon Mat en de band Voodoo Boo­gie. Goede tek­sten die wat vertellen, muziek die je bij de strot pakt, maar bove­nal een samen­spel dat je niet alti­jd meer meemaakt. Noem het with­ete punk­boo­gie of, zoals ze zelf doen, Trash­boo­gie.

Dreigend, broeierig, swin­gend en vol vette grooves waar­bij hill coun­try blues invloe­den alti­jd een hyp­no­tis­erende rol spe­len. Er zijn dan geen swamps te vin­den in de lage lan­den, maar Boo­gie Beasts heeft daar wel over­duidelijk haar roots. Met de Boo­gie Beasts gaat de rem er vanaf op het hoofd­podi­um van Moulin Blues!