Christone "Kingfish" Ingram

Chri­s­tone King­fish” Ingram

Speelde in  2016

Geboren in 1999 in de Mis­sis­sip­pi Delta, geze­gend met een enorme por­tie gitaar­tal­ent en een opval­lende ver­schi­jn­ing: dan heb je het tegen­wo­ordig ongetwi­jfeld over Christo­pher King­fish” Ingram!

Deze 16-jarige gitaar­beul maak­te het afgelopen jaar naam en faam in de Mis­sis­sip­pi blues-scene. Zijn grote voor­beelden zijn de bek­ende blues­g­roothe­den als B.B. King, Ste­vie Ray Vaugh­an, Bud­dy Guy etc. (jul­lie ken­nen het rijt­je vast wel). Opval­len­der is echter dat hij op deze jonge leefti­jd ook daad­w­erke­lijk klinkt als een mix van zijn grote helden.

We kun­nen alvast verk­lap­pen: jul­lie weten niet wat jul­lie gaan zien en horen!

Hoewel hij jong is, zelf nooit katoen heeft hoeven plukken en zijn ziel (nog) niet aan de duiv­el heeft verkocht — klinkt hij authen­tiek en heeft hij het vuur en de passie waarmee de blues gespeeld dient te wor­den.

Hij deelde het podi­um al eens met arti­esten als Bud­dy Guy, Gui­tar Shorty en Bob Mar­golin en mocht zelfs al optre­den in het Witte Huis voor first lady Michelle Oba­ma.

In Ameri­ka wordt hij als vol­gt aangekondigd: King­fish is a liv­ing phe­nom­e­non, soon des­tined to be a liv­ing leg­end!!!”. Of hier een kern van waarheid in schuilt mag je zelf ondervin­den op Moulin Blues 2016!