Doyle Bramhall II

Doyle Bramhall II

Speelde in  2017

Maak je borst nat voor deze aankomende act op Moulin Blues 2017. Doyle Bra­ham II komt namelijk naar Ospel met zijn onweer­staan­bare blues. Bewi­js van zijn gitaark­waliteit­en laat hij al jaren zien en horen: solo en aan de zijdes van de groten der aar­den. Kor­tom: Moulin Blues heeft wederom een arti­est van statu­ur te pakken.

Eric Clap­ton, met wie hij meer dan 10 jaar inten­sief samen­werk­te, noemt hem één van de meest waanzin­nige gitaris­ten waar hij ooit mee samen­werk­te.

Voor de echte fan was het lang wacht­en tot deze head­lin­er in Ned­er­land te zien en horen was. Jaren werk­te hij samen met andere groothe­den in de wereld van de blues maar nu is hij ein­delijk terug met een solo stu­dioal­bum én een Europese tour die dus gelukkig ook Ospel aan­doet. Bramhall mag inmid­dels wor­den gezien als een echte blues-vet­er­aan. Alleen zijn manier van het bespe­len van de gitaar is al uniek: link­shandig en de snare upside-down’.

Op zijn acht­tiende maak­te hij furore langs Jim­my Vaugh­an in The Fab­u­lous Thun­der­birds, om ver­vol­gens in 1996 zijn eerste solo-album te lanceren. Dit deed hij verre van onver­di­en­stelijk want al snel ontv­ing hij samen­werk­ingsver­zoeken van Roger Waters en Eric Clap­ton. Zo is Bramhall te horen op ieder album van Clap­ton van het laat­ste decce­ni­um. Daar­naast vervulde hij een muzikale rol op het leg­en­darische album Rid­ing with the King” met o.a. Clap­ton en BB King.

Bramhall bleef aan de weg tim­meren met eigen albums en speelde lat­er samen met o.a Gregg Almann, Sheryl Crow en Elton John. De geves­tigde naam die hij onder­tussen droeg reik­te ver: in 2007, 2010 en 2013 eerde hij Clap­ton op diens gerenom­meerde Cross­roads Fes­ti­val en tourde hij vorig jaar met de Tedeschi Trucks Band Ameri­ka door.

Nu, voor het eerst in 15 jaar, is er de tijd om een nieuw album uit te bren­gen met zijn eigen band. Rich Man is een ijz­er­sterke plaat vol blues, rock en bal­lads met een exper­i­mentele inslag en onder­s­te­und door bril­jant gitaar­w­erk. De muzikale kwaliteit die Doyle Bra­ham II ten gehore brengt, varieërt van funky tot root­srock tot aan prachtige blues en blues­bal­lads.

Live on stage is Doyle Bramhall II ongeëve­naard, een must see’ voor iedere liefheb­ber van échte live­muziek.

Moulin Blues 2017 is zodoende verzek­erd van machtige vinger­ac­ro­batiek op een gitaar en blues die tot op het bot reikt.