Elles Bailey

Elles Bai­ley

Speelde in  2023

Haar hese, warme, rafe­lende stem doen ver­moe­den dat je het met een, door het lev­en getek­ende zan­geres, te mak­en hebt. Niets is min­der waar! Elles Bai­ley is een jonge dame van begin der­tig uit Bris­tol.

Ze begeeft zich vol vertrouwen in de wereld van blues, soul, roots en rock en heeft meer dan terecht de nodi­ge eervolle onder­schei­din­gen mogen ont­van­gen. Ze sleepte onder andere al tweemaal de Brit­tish Blues Award in de wacht.

Eerder dit jaar bracht zij het uit­stek­end ont­van­gen album Shin­ing in the Half Light” uit, een tip om te beluis­teren!