Fred Eaglesmith

Fred Eagle­smith

Speelde in  2017

De blues en amer­i­cana: gen­res waarin ver­dri­et, pijn en andere ellende wordt bezon­gen. Fred Eagle­smith ver­staat dit als geen ander, de muziek die hij ten gehore brengt is namelijk door­drenkt van een rauw lev­ensver­haal waar­bij de muziek door merg en been gaat.

De 59-jarige Canadees vond zijn affiniteit met muziek nadat hij in zijn vroege jeugd Elvis hoorde. Als gevolg van deze eye-open­er vertrok hij naar het west­en van Cana­da om daar zijn blue­grass, folk, rock en blues ten gehore te bren­gen. Naast zijn per­for­mance als bege­nadigd arti­est, schuilt er in Eagle­smith ook een heus caber­atesk tal­ent. Hij staat namelijk bek­end om zijn luchtige intermezzo’s tussen de num­mers door, waarin hij dik­wi­jls het pub­liek ver­maakt met anek­dotes. Fred Eagle­smith is zodoende: anders dan de meeste anderen… Alleen daar­door is hij een aan­winst voor de vari­atie in de line-up.

Behalve zijn kwaliteit­en op muzikaal gebied zal deze gelauw­erde song­ster ook het pub­liek kun­nen ver­mak­en met aansteke­lijke tek­sten. Kor­tom: een man met een ver­haal.