Grunting Pigs

Grunt­ing Pigs

Speelde in  2017

Knor­rende varkens zijn er in de buurt van het Moulin Blues-ter­rein te over. Het gelu­id van déze Grunt­ing Pigs’ onder­schei­dt zich echter duidelijk met het gelu­id van het Ospelse vee. Deze akoestis­che blues met opzwepende mond­har­mon­i­ca vond zijn oor­sprong namelijk niet in het Ned­er­landse plat­te­land, maar dat van Hon­gar­i­je.

Mátyás Pri­bo­jsz­ki en Fer­enc Szász, zo luiden de namen van de twee dri­jvende kracht­en achter dit blues­gezelschap. Enerz­i­jds is er Szász, een vir­tuoos die zijn akoestis­che gitaar liefde­vol bespeelt met enerverende vinger­ac­ro­batiek. Anderz­i­jds Pri­bo­jsz­ki: de man die op zijn veer­tiende begon met het spe­len van mond­har­mon­i­ca, inspi­ratie hier­voor kreeg hij van arti­esten zoals Son­ny Boy Williamson en Lar­ry Adler. Het mag daarom geen toe­val het­en dat zijn uit­ge­brei­de goosebump-solo’s nog alti­jd sterke gelijkkenis­sen ver­to­nen met deze groothe­den.

Voeg deze twee kun­ste­naars samen en het Grunt­ing Pigs-gezelschap laat je horen waarom deze com­bi­natie zo suc­cesvol is. Rauwe coun­try­blues afgewis­seld met pit­tige roots­blues mak­en dat dit deze twee reeds menig podi­um betoverd hebben. Dit blues-duo bewi­jst zodoende dat echte blues geen nation­aliteit kent. Boedapest, Chica­go of Ospel; ongeacht waar ze staan is de muziek van uit­stek­ende kwaliteit.