Gumbo Kings

Gum­bo Kings

Speelde in  2022

Een vijf-kop­pige alli­ga­tor die uit de Ned­er­landse moeras­delta komt gekropen. Zeer strak in het pak gesto­ken ook nog eens. Deze jonge muzikan­ten hebben een mod­erne en hele­maal eigen kijk op hun geliefde Soul & Rhythm n Blues. De liveshow van Gum­bo Kings brengt je een chique nacht­club bin­nen, waar het feestje langza­am tot het absolute kookpunt wordt gebracht. Deze jon­gens zijn dan ook onver­val­ste roman­ti­ci. Kijk alleen wel uit voor de scherpe tand­jes.

Sinds de opricht­ing werkt de band door kilo­me­ters aan podi­um te vreten ges­taag aan een groeiende schare fans. In 2019 was Gum­bo Kings de meest geboek­te band van Popronde. In 2020 stond de band op het NPO Soul & Jazz podi­um op Noorder­slag.

Met de nieuwe plaat In The Dark’ komt Gum­bo Kings met het meest per­soon­lijke state­ment tot nu toe. Het album is donkerder dan het eerdere werk, met thema’s als een­za­amheid en ver­lan­gen. En ook nog eens op gedurfde wijze gepro­duceerd door Paul Willem­sen (Michelle David & the True­Tones).