Hollis Brown

Hol­lis Brown

Speelde in  2018

Uit Queens (NYC) komt de band Hol­lis Brown, ver­noemd naar Bob Dylan’s num­mer The Bal­lad of Hol­lis Brown”. Het is echter niet zo zeer Bob Dylan die doorklinkt in het muziekgelu­id van Hol­lis Brown, eerder zijn dat bands als Neil Young & Crazy Horse, The Vel­vet Under­ground en The Band.

De band Hol­lis Brown ontstond aan de uni­ver­siteit, de oprichters waren de song­writ­ing part­ners Jon Bonil­la en Mike Mon­tali. Ze had­den samen meer dan vijftig songs geschreven en ze besloten om een band te vor­men en het beste uit die geschreven num­mers op te nemen. Ze bracht­en in eigen beheer een demo uit, die vlug opge­merkt werd door het plat­en label Alive Nat­ur­al Sound. Die liet de jon­gens dadelijk een con­tract teke­nen en in maart 2013 ver­scheen dan het debu­ut album Ride On The Rain’. Dit album werd meteen goed ont­van­gen: de trein kwam op stoom en was hier­na defin­i­tief vertrokken!

Zanger Mike Mon­tali beschikt over een prachtige, herken­bare stem die je doet denken aan Neil Young en de rest van de band begeleid hem hierin sterk. Dit mondt uit in een gelu­id dat je terug­brengt naar de jaren 70 met invloe­den uit de clas­sic rock, blues, soul en south­ern rock.

Hol­lis Brown in Ospel: rootsmuziek van het hoog­ste niveau EN een band met een heel mooie toekomst!