Ian Siegal & Jimbo Mathus

Ian Sie­gal & Jim­bo Math­us

Speelde in  2016

Een ijz­er­sterke samen­werk­ing tussen Ian Sie­gal, één van Europa’s vooraanstaande blues­muzikan­ten en Jim­bo Math­us, Amerikaanse roots singer-song­writer (en suc­cesvol pro­duc­er voor onder andere Bud­dy Guy). Samen komen zij ons een onver­val­ste por­tie akoestis­che blues- en rootsmuziek voorschote­len.

Voor de echte blues- en amer­i­canaliefheb­ber heeft Ian Sie­gal eigen­lijk geen intro­duc­tie nodig. De Britse gitarist en zanger, heeft een indruk­wekkend cur­ricu­lum. Hij maak­te zo’n dert­tien eigen EP’s en trad daar­langs geregeld op met andere blues­bands. Deze man heeft onder andere al zeven British Blues Awards en een Euro­pean Blues Award op zijn naam staan en wordt geprezen door muziek­crit­i­ci en col­le­ga-muzikan­ten.

Ook Jim­bo Math­us is al een geves­tigde naam in de blueswereld. Deze singer-song­writer, mul­ti-instru­men­tal­ist en Gram­my-nom­i­nee uit Mis­sis­sip­pi staat bek­end om zijn rustieke snaar­muziek onder begelei­d­ing van prachtige tek­sten.

Toch maakt juist deze com­bi­natie het samen­spel van Ian Sie­gal & Jim­bo Math­us de moeite waard; als pek en veren vin­den de twee elka­ar in hun muziek. Heer­lijke rootsmuziek omli­jst door de zachtheid van Math­us’ gitaar.