Jason Ricci & the Bad Kind

Jason Ric­ci & the Bad Kind

Speelde in  2016

Als relatief onbek­ende arti­est maak­te Jason Ric­ci in 2009 grote indruk op het Ospelse pub­liek. Dat smaak­te naar meer! Hier­na kende hij echter een tur­bu­lente peri­ode die er mede voor zorgde dat hij lange tijd niet in Europa heeft gespeeld. Wij zijn dan ook erg blij dat hij zijn ren­tree komt mak­en in Ospel. Spe­ci­aal voor deze gele­gen­heid neemt hij zijn Amerikaanse band the Bad Kind’ mee.

Jason Ric­ci staat bek­end om zijn superieure mond­har­moni­ca­muziek, hij mag met recht een mond­har­mon­i­cavir­tuoos genoemd wor­den. De Amerikaanse nieuwszen­der CNN bestem­pelde de har­mon­i­cak­lanken van Ric­ci tij­dens het Rock and Roll Hall of Fame-con­cert in 2015 tot kip­pen­vel­muziek’. Verder werd hij in 2010 bekroond tot Best Mond­har­mon­i­ca Play­er’ op de Blues Music Awards.

Het tal­ent werd geboren in het haven­stad­je Maine. Na zijn begin in een punkband besloot Ric­ci zich te focussen op de mond­har­mon­i­ca, dit bleek een suc­ces. Geïn­spireerd door namen als Howard Levy en Paul But­ter­field won Ric­ci ver­schil­lende ereti­tels en pri­jzen en klom hij op tot een muzikant van statu­ur. Hij trad ver­vol­gens vaak op als gas­tar­ti­est langs de zijde van namen als Wal­ter Trout, John­ny Win­ter, Joe Louis Walk­er en Nick Cur­ran. Tussendoor maak­te Ric­ci, met suc­ces, diverse solo-albums met begelei­d­ings­band.

Met een optre­den van Jason Ric­ci & the Bad Kind kun je je voor­berei­den op mod­erne blues, vanu­it het hart gebracht door top­mu­si­ci. Daar­bij is Jason zelf natu­urlijk het vlaggen­schip van deze for­matie: de absolute wereld­top van de mond­har­mon­i­ca.