Jeff Jensen Band

Jeff Jensen Band

Speelde in  2016

Op jonge leefti­jd reist Jeff Jensen vanu­it Port­land af naar het muziek­wal­hal­la dat Mem­phis heet. Hij wil hier zijn muzikale geluk gaan beproeven als arti­est. Deze keuze legt hem geen windeieren: een­maal aangekomen komt hij in con­tact met andere musi­ci en fungeert hij als gitarist van Bran­don San­ti­ni. Dat dit alles een suc­ces was, indiceerde de groeiende boek­ingsaan­vra­gen en drie gemaak­te EP’s met San­ti­ni.

Toch besloot hij het er op een bepaald moment zelf op te wagen, hij verza­melde een bassist en drum­mer en ging voor zijn solo­car­rière.

Jeff Jensen ontwikkelt zich onder­tussen razend­snel tot pro­duc­er, com­pon­ist en een blues­gi­tarist. Zijn muziek kan getype­erd wor­den als inven­tief, orig­i­neel, intens en onverwacht divers. Recht uit het hart pre­sen­teert hij de blues op zijn geheel eigen wijze.

Ga zek­er kijken wan­neer hij in Ospel op de planken staat!