Kim Wilson

Kim Wil­son

Speelde in  2018

Kim Wil­son behoeft bij de blues­liefheb­ber eigen­lijk geen intro­duc­tie, als front­man van The Fab­u­lous Thun­der­birds is zijn naam in de blueshis­to­rie gebeit­eld.

Als zoon van musicerende oud­ers kreeg hij de liefde voor de muziek al vroeg mee. Op high school leerde hij de blues ken­nen en schakelde hij van gitaar en trom­bone over op de mond­har­mon­i­ca. In de Bay Area blues scene in San Fran­cis­co viel zijn tal­ent op en speelde hij onder andere met blues groothe­den als Char­lie Mus­sel­white, John Lee Hook­er en Son­ny Rhodes.

Halver­wege de jaren zeventig, nadat hij naar Austin Texas ver­huist was, was het nie­mand min­der dan Mud­dy Waters die het tal­ent in Kim Wil­son herk­ende. In Austin richtte Wil­son met Jim­my Vaugh­an The Fab­u­lous Thun­der­birds op en als huis­band in Antone’s Night­club begelei­d­de hij vele grote blue­sar­ti­esten. Dat kreeg de goed­keur­ing van Waters die zich als een men­tor naar hem toe opstelde. The Fab­u­lous Thun­der­birds groei­den uit tot een bluessen­satie en ver­di­en­den hun plek in de blues Hall of Fame”.

In Austin is Wilson’s voor­liefde voor de blues uit de jaren 50 en eerder ontstaan, zijn inter­esse in de his­to­rie legt hij vast in zijn solo pro­jecten. Zo deed Wil­son dat ook onlangs op zijn zeer goed ont­van­gen solo-album Blues and Boo­gie vol. 1” (2017, tip!).

Deze sound van de jaren 50 zal ongetwi­jfeld terug te horen zijn wan­neer Kim Wil­son op het podi­um staat in Ospel. Hij komt exclusief voor Moulin Blues 2018 over uit de VS en dit zal dan ook het enige optre­den in Europa zijn. Als begelei­d­ings­band neemt hij grof geschut mee, zo zullen o.a. Big Jon Atkin­son (gitaar), Bil­ly Fly­nn (gitaar) en Bob Welsh (piano) de har­moni­cameester begelei­den.

Kim Wil­son exclusief op Moulin Blues 2018, dat mag je echt niet mis­sen!