Levi Parham

Levi Parham

Speelde in  2018

Som­mige mensen schri­jven zo nu en dan een lied­je, anderen hebben van lied­jes schri­jven hun vak gemaakt. Dan ben je lied­jess­mid. John Hiatt en Elvis Costel­lo zijn voor­beelden van zulke ambachtelijke’ com­pon­is­ten. Levi Parham past ook in dit rijt­je.

The Soon­er State’ wordt het Amerikaanse Okla­homa ook wel genoemd. Levi Parham werd geboren in dat stuk­je Ameri­ka, deze staat is ook de geboorte­grond van de beroemd­ste Amerikaanse bard, Woody Guthrie. Ondanks de afs­tand tussen Ospel en Okla­homa bewi­jst hij in Ospel op zijn plek is. Zijn rit­mis­che amer­i­cana past namelijk naad­loos in het pro­gram­ma van Moulin Blues.

Opval­lend bij Parham’s muziek is de invloed van wijlen pro­duc­er Jim­my LaFave. Zow­el de bouw’ van de num­mers als de gekozen muzikale inkleur­ing ervan ade­men nog alti­jd het gelu­id van LaFave.

In de muziek van Parham hoor je aller­lei invloe­den, van blues tot folk en van soul tot country(rock). Zelf zegt hij: My dad was a big blues fan grow­ing up, so it was kind of inevitable that I was sur­round­ed by it. He was always play­ing Mud­dy Waters and stuff like that at the house, but real­ly my biggest influ­ence was more of like the soul guys like Van Mor­ri­son and peo­ple like that, Sam Cooke.”