Lil' Jimmy Reed The A-Team

Lil’ Jim­my Reed The A-Team

Speelde in  2017

Ondanks de, helaas, sti­j­gende ster­fgevallen van klassieke blues-groothe­den wist de Moulin Blues-organsatie toch één van de overge­bleven blues-coryfeeën naar Ospel te lokken. Lil’ Jim­my Reed and the A‑team brengt in mei de echte authen­tieke blues.

Een waarde­vol relik­wie uit een antiek blues-tijd­perk, zo zou je m kun­nen noe­men. Lil’ Jim­my Reed groei­de namelijk op in het sterk geseg­regeerde Zuiden van Ameri­ka gedurende de jaren der­tig. Gewapend met een besnaard sigarenkist­je begon hij op z’n zes­de met het spe­len van de blues. Zijn door­braak kwam op zijn 18e op het moment dat hij Jim­my Reed mocht ver­van­gen die te dronken was om te spe­len, zo gaat het ver­haal. Aldus was Kleine” Jim­my Reed geboren. Hij wist de armoede uit het zuiden te ontsnap­pen en het was voor hem een eer om met vele leg­en­darische blueshelden te mogen spe­len in de jaren 60.

Gaan­deweg trad hij meer en meer op in en ron­dom geboorteplaats Louisana. Lat­er was hij een arti­est van statu­ur die aan de zij­den van o.a. B.B King en Bob­by Bland flo­reerde. De 77-jarige bluesvet­er­aan dateert uit een tijd waarin zwarte Amerika­nen onder­drukt en beschimpt wer­den. De blues die hij ten gehore brengt is daarom goudeer­lijk, rauw en authen­tiek.

Hij neemt met zijn A‑team onder meer de toet­senist Bob Hall mee — een bluesle­gende op zich, en speelde in het verleden met een wasli­jst aan muzikan­ten zoals John Lee Hook­er, Howl­in’ Wolf, Lit­tle Wal­ter, Jim­my With­er­spoon en Chuck Berry.