Nick Moss Band ft. Dennis Gruenling

Nick Moss Band ft. Den­nis Gru­en­ling

Speelde in  2018

Nick Moss mogen we absolu­ut bestem­pe­len als een geves­tigde naam in de blueswereld. Deze grote meneer’ speelde in het verleden als (bass)gitarist met arti­esten als Bud­dy Scott, Jim­my Dawkins en Jim­my Rogers. Na jaren­lang een ban­dlid’ te zijn geweest, besloot hij voor zijn eigen kansen te gaan en lanceerde hij zijn solo car­rière. Dit was een slimme zet van Moss.

De Nick Moss Band is van vele mark­ten thuis, denk aan Texas‑, Chicago‑, jump­blues, var­iërend van uptem­po, midtem­po, slow- en soul­blues. Nick Moss’ gitaar­spel, dat bij mij soms asso­ci­aties oproept aan Albert King en Bud­dy Guy, is de ene keer relaxed, dan lyrisch en hij kan dan weer fel te keer gaan. Een uit­stek­ende gitarist en het is niet voor niets dat iemand als Ron­nie Earl hem tot een van zijn favori­ete gitaris­ten rekent.

De Nick Moss Band won door de jaren heen diverse pri­jzen en kende wis­se­lende bezettin­gen. Onder meer Mike Led­bet­ter maak­te in het recente verleden deel uit van deze groep (Led­bet­ter staat dit jaar ook op Moulin Blues samen met Mon­ster Mike Welch… wie weet.…?).

Het wis­se­len van de bezetting van de band gebeurde zeer recent weer, en hoe! Mond­har­mon­i­ca-vir­tuoos Den­nis Gru­en­ling werd toegevoegd aan de band. Gru­en­ling’s passie voor de mond­har­mon­i­ca mogen we inmid­dels een lev­en­spro­ject noe­men, van jongs af aan is hij bezeten door het instru­ment en dat is te horen.

De excen­trieke Gru­en­ling heeft al een suc­cesvolle solo-car­riè op zak en ook hij speelde met de groten der aarde’: Pine­top Perkins, Snooky Pry­or, John May­all, South­side John­ny & the Asbury Jukes, Mick Tay­lor, Jim­my Dawkins, Rod Piaz­za, Rick Estrin, Kim Wil­son, Rusty Zinn en Mark Hum­mel deden allen een beroep op hem! Gru­en­ling is een top­per op alle fron­ten, geen won­der dat hij met enige regel­maat in de pri­jzen valt en de nodi­ge awards heeft bin­nenge­haald.

Moss & Gru­en­ling hebben nu de han­den ineen ges­la­gen en dat kan niets anders beloven dan vuur­w­erk. Twee bluesvir­tuozen met een ijz­er­sterke begelei­d­ings­band er achter… Dit ga je echt niet willen mis­sen!