Robert Jon & the Wreck

Robert Jon & the Wreck

Speelde in  2018

Robert Jon Bur­ri­son groei­de op in Cer­ri­tos, Cal­i­for­nia. Zijn vad­er bepaalde zijn toekomst het sterkst, omdat hij thuis gitaar kon spe­len, drum­men en (heel belan­grijk) naar de oude LP’s, met gospel muziek van zijn vad­er kon luis­teren. Een muzikaal zaad­je was geplant en in feb­ru­ari van 2011 richt Robert Jon Bur­ri­son in Zuid Cal­i­fornië zijn band The Wreck” op.

Robert Jon & The Wreck is niet zomaar weer een south­ern rock act. Zij geven een eigen draai aan deze muziek, meer soul, meer blues, waar­door het alle­maal net even anders is dan soortgenoten Black­ber­ry Smoke.

Het muziekgelu­id van Robert Jon & the Wreck ligt zodoende heel pret­tig in het gehoor maar is enorm veelz­i­jdig! Je hoort flar­den Lynyrd Skynyrd, dan weer intense soul- & bluesin­vloe­den en kort daar­na doet de har­monieuze samen­zang en gitaar je weer aan The All­man Broth­ers denken. Ze bren­gen deze mix ten gehore door gebruik te mak­en van hun uis­tek­ende muzikale tal­en­ten want de instru­men­tale vir­tu­ositeit van deze Amerika­nen is enorm.

Een band uit de punk regio van Orange Coun­ty”, Zuid Cal­i­fornië, die met een South­ern rock album komt, moet wel erg over­tu­igd en zek­er zijn van zichzelf.

Zelf ver­wo­or­den ze hun sti­jl als: Tak­ing the south­ern rock sound estab­lished on the east coast and bring­ing it to the West Coast live with three sim­ple words…. Music, Miles and Whiskey.’