Southern Avenue

South­ern Avenue

Speelde in  2017

South­ern Avenue is een straat in Mem­phis die loopt van het meest oost­elijke deel van de stad naar het gedeelte met de naam Soulsville’. En dit Soulsville is nu net de geboorteplek van het befaamde Stax Records — en dit is niet puur toe­val­lig zo.

South­ern Avenue is namelijk ook de naam van een jonge en zeer tal­entvolle band uit Mem­phis. Ze bren­gen een soort blues dat we hier op ons con­ti­nent nog niet al te veel zien: een mix van blues, r&b, soul en gospel. Deze mix wordt gebracht met enorm veel dynamiek en energie!

De band is ontstaan ron­dom de zus­jes Tierinii (vocals) en Tikyra Jack­son (drums) die bei­de opgroei­den bin­nen de tra­di­tie van gospel. De jonge deerne Tierin­ni is een vrolijke spring in’t veld en doet terug denken aan de begin­jaren van een jonge tante Tina met dan wel op de voor­grond een mod­erne uit­gave van de heden­daagse blues.

Verder zijn er nog de geweldige Israelis­che gitarist Ori Naf­taly, Daniel McK­ee (bass) en Jer­mey Pow­ell op key­board. Samen komen ze uit Mem­phis de stad van soul en blues, waar ze niets dan posi­tieve recen­sies mogen ont­van­gen en waar ze ook door Stax’ wer­den gecon­tacteerd voor het uit­bren­gen van een debu­u­tal­bum dat onlangs is uit­gekomen.

Ze wor­den in hun thuis­land betiteld als The most-talked-about band in Mem­phis.” en If Mem­phis music is a genre, this is it!” dus gaat dat zien!