Southside Johnny & the Asbury Jukes

South­side John­ny & the Asbury Jukes

Speelde in  2016

South­side John­ny & the Asbury Jukes, het moet toch wel bellen doen rinke­len bij de gemid­delde blues­fan. De peet­vad­er van de Jer­sey Shore Sound’, zo wordt hij ook wel genoemd. Deze sound vin­dt zijn oor­sprong – niet geheel toe­val­lig- in de geboorteplaats van de John­ny: Jer­sey Shore. South­side John­ny reist, tij­dens zijn Soul­time Dance Party’-tour, met zijn band af naar Ospel om er een groot feest van te komen mak­en!

Singer-song­writer en front­man John Lyon heeft een hele staat van dienst en heeft met de groten der aarde gespeeld waaron­der Willy Dev­ille en Bruce Spring­steen. In hun oeu­vre wis­se­len John­ny & the Jukes makke­lijk swin­gende rock, soul en R&B af met mooi treurig tra­nen­trekkers.

Het zijn gouwe ouwe, zo mag gezegd wor­den. De band treedt al op sinds 1975, maar is still going strong: eind vorig jaar kwam het nieuw­ste album van de groep uit, genaamd Soul­time!’. Zoals de naam al doet ver­moe­den, is dit album door­drenkt van Motown-invloe­den. Kor­tom: een man die zich niet meer hóeft te bewi­jzen, maar dat toch weer zal doen in Ospel.

Gaat dat zien… Want: we’re havin’ a par­ty and every­body is swing­ing…