Steven Troch Band

Steven Troch Band

Speelde in  2016

Steven Troch draait al sinds 1994 mee in het bluescir­cuit van de lage lan­den en is dan ook bepaald geen nieuwkomer. Voorheen was hij front­man van Fried Bour­bon en begelei­der van vele arti­esten waaron­der Ina Fors­man en Tiny Legs Tim. Deze Mechelaar werd al vroeg besmet met het bluesvirus en behoort zek­er en vast tot de beste mond­har­mon­i­cas­pel­ers van de Benelux.

Steven besloot vorig jaar met een aan­tal top­muzikan­ten de stu­dio’s in te gaan om zelf een album op te gaan nemen en dit debu­ut, Nice n Greasy”, wordt zeer ent­hou­si­ast ont­van­gen!

Het is blues vanu­it een klassiek uit­gangspunt maar daar wordt ver­vol­gens wel een heel orig­inele draai aangegeven. Slow blues of up-tem­po: het zit alle­maal in het reper­toir van Steven Troch.

Niet alleen de muziek is puur, de uit­stral­ing van de heren is dit ook. Met de Steven Troch Band op de planken is het pub­liek verzek­erd van een authen­tieke per­for­mance, het is namelijk erg moeil­ijk om dit te mis­sen, sterk­er nog: je kunt er niet omheen. Maak op Moulin Blues ken­nis met de Steven Troch Band!