The Proven Ones

The Proven Ones

Speelde in  2019

The Proven Ones zijn een echt All Star kwin­tet, met als zanger de Boston bluesle­gende Bri­an Tem­ple­ton. Op gitaar de ster­gi­tarist Kid Ramos (der­tien BMA nom­i­naties en een life­time Archieve­ment Award), toet­sen­vir­tuoos Antho­ny Geraci (drie BMA nom­i­naties en één gram­my nom­i­natie), bassist Willie J. Camp­bell (5 BMA nom­i­naties) en drum­mer Jimi Bott (19 BMA nom­i­naties en BMA award als beste drum­mer in 2015). Allen kun­nen ze een indruk­wekkend pal­mares voor­leggen.

De ban­dle­den hebben hun bij­drage geleverd op hon­der­den albums en zijn lid geweest van heel invloedrijke blues­bands, zoals The Fab­u­lous Thun­der­birds, Ron­nie Earl And The Broad­cast­ers, The Radio Kings, The James Har­man Band, Rod Piaz­za en de Mighty Fly­ers, The Man­nish Boys en Sug­ar Ray and the Blue­tones.

Wan­neer je dit samen­voegt en hier­mee een band vormt, dan weet je dat het gaat knallen. En dat doen The Proven Ones. Blues, soul, rock.. dat alle­maal in een ste­vig jas­je en gebracht door een verza­mel­ing bluesster­ren.

Een uniek gezelschap en een uniek con­cert in Ned­er­land. Ospel mag zich opmak­en voor Amer­i­ca’s Most Trust­ed Soul Treat­ment”!