Woody Pines

Woody Pines

Speelde in  2017

Het is alge­meen bek­end dat de strat­en van Nashville door­dron­gen zijn van ras­muziek. Woody Pines is de belicham­ing van deze authen­tieke Amerikaanse sound, en zal deze vol bravoure over­bren­gen naar Ospel.

Het kwartet waaruit Woody Pines bestaat, bli­jft hun roots trouw en brengt een gelu­id dat ons terug­brengt naar de eerste helft van de 20e eeuw. Met behulp van een vee­lal akoestisch instru­men­tar­i­um brengt Woody Pines heer­lijke coun­try blues, jug­band, hokum, en hill­bil­ly muziek. En daar spat de authen­ticiteit vanaf.

De vier heren begonnen hun muzikaal trou­ba­dours­bestaan vanaf 2007 in Nashville, toen de band werd opgericht. Sinds­di­en reizen ze deze buskers” stad en land af om hun uit­zon­der­lijke gelu­id ten gehore te bren­gen. Woody Pines ver­tolkt zodoende het oprechte roots­gelu­id uit de Verenigde Stat­en. Authen­tieke muziek die het ver­di­ent om in de huidi­ge tijds­geest met een glim­lach beluis­terd te wor­den.

Let op: Liefheb­bers van Pokey Lafarge (MB 2014) mogen dit absolu­ut niet mis­sen!