Infor­matie update Moulin Blues 2024

4 mei 2024

We hebben helaas nog steeds te mak­en met de gevol­gen van de buien van don­derdag. Hier­door is het par­keert­er­rein niet te gebruiken. Wij advis­eren bezoek­ers die met een voertuig/​camper komen, op aan­wi­jz­ing van de par­keerwachters, langs de weg te park­eren.

Camperen is, door het dras­sige ter­rein, op eigen risi­co. Het is gewoon nat.