Amy Helm

  • Zaterdag 4 mei 16:30 - 17:45 Hoofdpodium

Met Amy Helm staat er een enorm veelz­i­jdig arti­este op ons affiche. Van gospel tot blues, van soul tot swing. Haar muziek weer­spiegelt hoe puur, bek­waam en breed haar vocale vaardighe­den zijn. Onder andere de prachtige dueten met oude bek­enden Matt Ander­sen (“Some­thing To Lose”) en Jes­per Lin­dell (“Twi­light”) zijn hier het bewi­js van.

Geboren in Wood­stock, New York, groei­de Amy op in een muzikale omgev­ing. Haar vad­er Lev­on Helm was drum­mer en zanger van The Band en moed­er Lib­by Titus maak­te furore als singer-song­writer. Amy’s eerste pub­lieke optre­den was dan ook al op jonge leefti­jd samen met nie­mand min­der dan Dr. John.

Inmid­dels heeft ze drie solo albums op haar naam staan; Did­n’t It Rain” (2015), This Too Shall Light” (2018) en What The Flood Leaves Behind” (2021). Daar­naast is ze als arti­est en pro­duc­er betrokken bij aller­hande pro­jecten van bevriende muzikan­ten. En dan is ze ook nog eens de dri­jvende kracht achter het Dirt Farmer fes­ti­val en de leg­en­darische maan­delijkse Mid­night Ram­bles” in de Lev­on Helm Stu­dios.

Een druk bezet per­soon dus. We zijn dan ook enorm ver­heugd dat ze in 2024 op de Ospelse planken staat!

“Het is volop geni­eten en Helm weet op de juiste momenten uit te halen, maar ook wan­neer ze het rustig aan moet doen.”

Orange Flag Music
Lees verder

“What the Flood Leaves Behind qui­et­ly invites us in, takes us to the altar of the heart, and lifts us up, search­es our hearts, fills our souls, and lov­ing­ly caress­es us as we walk emo­tion­al­ly renewed into the fresh light of day.”

No Depres­sion
Lees verder