Bywa­ter Call

Speelde in  2024

Soms is er een band waar­van je als fes­ti­val hoopt dat ze zo snel mogelijk terug kun­nen keren. Bywa­ter Call is zo’n band, in 2022 lieten ze op de Ospelse planken een onu­itwis­bare indruk achter.

Voor degene die er de vorige keer niet bij waren; Bywa­ter Call is een zevenkop­pig gezelschap uit Toron­to, Cana­da. De band is in 2017 ontstaan uit een gedeelde passie voor soul, blues and roots muziek. De dri­jvende kracht­en van deze band zijn zan­geres Meghan Par­nell en gitarist Dave Barnes. Par­nell heeft een geweldige stem die zow­el inge­to­gen en gevoelig, als krachtig en ruig uit­stek­end tot z’n recht komt. Dit wordt per­fect aange­vuld door het fijne (slide-)gitaarspel van Barnes. De band wordt gecom­ple­teerd door toet­senist Alan Zemaitis, bassist Mike Meusel, drum­mer Bruce McCarthy, sax­o­fon­ist Julian Nal­li en trompet­tist Stephen Dyle.

Dit gezelschap heeft zek­er niet stil­gezeten sinds hun vorige optre­den. Een hele reeks con­certen en fes­ti­vals vol­gden. Boven­di­en bracht­en ze hun uit­stek­end ont­van­gen tweede album Remain” uit. Hierop komt de evo­lu­tie van hun gelu­id nadrukke­lijk naar voren. En dat zon­der con­cessies te doen aan hun oor­spronke­lijke waar­den om met muzikaal vak­man­schap een krachtige en ontroerende ervar­ing voor luis­ter­aar neer te zetten!