The Cinel­li Broth­ers

Speelde in  2024

The Cinel­li Broth­ers is gevor­md ron­dom de in Ital­ië geboren, maar nu bei­de in Lon­den wonende, broers Mar­co (zanger/​gitaar/​toetsen) en Alessan­dro (drums). Ze wor­den bijges­taan door Tom J.J.” Julian-Jones (bluesharp/​zang/​gitaar) en Stephen Giry (zang/​bass). Ze hebben inmid­dels vier albums uit­ge­bracht, waaron­der het dit jaar ver­sch­enen Almost exact­ly”. Daar­naast zijn er tal van pri­jzen in de wacht gesleept zoals win­naar van the UK Blues Chal­lenge en een tweede plaats bij the Inter­na­tion­al Blues Chal­lenge in Mem­phis.

Dit jonge vier­tal deelt een geza­men­lijke liefde voor pure blues, soul en R&B. Hun muziek kan dan ook het best wor­den omschreven als een mix van deze sti­jlen, gecom­bi­neerd met een unieke heden­daagse twist. Zelf zeggen ze voorvechter te zijn van het echt authen­tieke gelu­id dat blues tot de hoek­steen van de muziekgeschiede­nis gemaakt heeft.

Buiten dat het uit­stek­ende muzikan­ten zijn, zijn het ook nog eens echte enter­tain­ers. Bereid je voor op een energieke show!