Danielle Nicole

Speelde in  2024

In 2012 stond Danielle Nicole met haar fam­i­lieband Tram­pled Under Foot” voor de eerste keer in Ospel op de planken. Ze maak­te toen al danig indruk. Dit werd opgevol­gd met een werke­lijk spet­terend solo-optre­den in 2016 dat gerust als leg­en­darisch Moulin Blues optre­den’ mag wor­den betiteld.

Nu, acht jaar lat­er, komt Danielle Nicole terug vanu­it Kansas City. In de tussen­ti­jd is zij, met haar band, alleen maar beter gewor­den. Ze won inmid­dels maar lief­st zeven Blues Music Awards! 

Wat moeten we nog vertellen over Danielle Nicole? Deze bassiste en zan­geres in één, behoort met haar enorme vocale bereik, tot de allerbeste vrouwelijke arti­esten in haar genre. Het is blues, het is soul en het is rock… Ze is werke­lijk van vele mark­ten thuis. 

Samen met haar part­ner Bran­don Miller (gitaar) en drum­mer Go-go Ray, komt Danielle Nicole naar Ospel… en dat gaan we weten!