D.K. Har­rell

Speelde in  2024

D.K. Har­rell is dé opkomende blue­sar­ti­est van dit moment. Hij is mid­den twintig met zijn roots in Rus­ton, Louisiana. Op 13-jarige leefti­jd kreeg hij zijn eerste gitaar en leerde hij zichzelf spe­len én te klinken zoals zijn helden.

In 2019 trad hij op tij­dens het B.B. King Sym­po­sium, waar hij de eer had om op een van B.B. King’s ken­merk­ende Lucille-gitaren te spe­len. In 2022 nam hij deel aan the Inter­na­tion­al Blues Chal­lenge en eindigde op een indruk­wekkende derde plaats te mid­den van meer dan 200 inter­na­tionale blue­sacts.

D.K. zet zich in voor het behoud van de tra­di­tionele blues, geïn­spireerd door groothe­den als B.B. King en Lit­tle Mil­ton. Zijn debu­u­tal­bum, getiteld The Right Man”, uit­ge­bracht in 2023, werd opgenomen in de gerenom­meerde Grease­land Stu­dio van Kid Ander­son.

D.K. heeft de blues door zijn aderen stromen. Dit gaat zon­der twi­jfel een onver­getelijk optre­den wor­den!