Jesse Red­wing

Speelde in  2024

Jesse Red­wing komt uit Syd­ney, Aus­tral­ië, maar hij had net zo goed uit het Chica­go van de jaren zeventig kun­nen komen. De invloe­den van leg­en­des als Howl­in’ Wolf en Mud­dy Waters zijn dan ook niet ver weg. Com­bi­neer dit met het gelu­id van Peter Green en van The Black Keys en je hebt de sti­jl van Red­wing te pakken; rauwe, authen­tieke blues vol­gens een mod­erne inter­pre­tatie.

In 2017 kwam hij met zijn eerste album I’m Comin’ On“, waar­van de sin­gle Crawl­in’ Up the Walls” zelfs te horen was in de pop­u­laire Net­flix-show Shoot­er”. In 2020 kwam de opvol­ger Light My Way”. Op bei­de albums is alles wat de muziek­liefheb­ber zich kan wensen aan­wezig, van vuile’ gitaarsolo’s, tot soul­volle vocalen, tot schurende blue­sharp.

Jesse komt samen met zijn band naar Ospel. Laat je over­rompe­len door hun passie, energie en eigen­ti­jdse vari­atie van de blues!