Lance Canales & the Flood

Lance Canales & the Flood

Speelde in  2017

Geboren en geto­gen in root­srock-bak­er­mat Cal­i­fornië brengt deze driekop­pige band met Mex­i­caanse roots, amer­i­cana en –natu­urlijk- de blues naar Ospel. En hoe. Op akoestis­che gitaren, pro­vi­sorisch besnaarde sigarenkist­jes en sin­glesnare-drums spe­len deze drie heren muziek die menig armhaar doet rijzen. De muziek van dit trio past daarom pre­cies in het blues­traat­je van Ospel.

Lance Canales & The Flood bestaat vanaf 2009 toen ze begonnen met een afwis­se­lende samen­stelling van de betere root­sar­ti­esten die Cal­i­fornië te bieden had. Een door­braak was hun sound­track in de doc­u­men­taire Danc­ing the salmon home’, hier­mee ver­gaar­den ze inter­na­tionale bek­end­heid op diverse film­fes­ti­vals. Ver­vol­gens bleven ze aan de weg tim­meren; zo kwam in 2013 hun goedge­waardeerde cov­er van Woody Guthrie’s Plane crash at los Gatos’ uit. Deze hom­mage aan de pas­sagiers van het veron­geluk­te vlieg­tu­ig in de Los Gatos Canyon bezorgde de band hun welver­di­ende eer.

Sinds­di­en mak­en Jake Finney (bas­gi­taar), Daniel Burt (drum­mer) en Lance Canales (gitaar en vocals) heer­lijke rit­mis­che root­srock die menig blue­spurist zal ken­merken als zui­v­ere kwaliteitsmuziek. Hun laat­ste CD The Bless­ing and the Curse” (2015) oog­ste inter­na­tion­aal veel lof (luis­ter­tip!). Lance Canales & The Flood weten van wan­ten en zullen Moulin Blues zodoende ver­rijken met hun swin­gende Growl­ing & Stomp­ing music”!