Camping

Camperen op de Moulin Blues Camping

Moulin Blues is niet alleen het gezel­lig­ste fes­ti­val van Ned­er­land, maar heeft ook de gezel­lig­ste fes­ti­val­camp­ing! Direct naast het fes­ti­val­ter­rein, met goede voorzienin­gen en plaats voor iedereen!

 • Camp­ing­fa­ciliteit­en
  • Toi­let­ten (Gratis)
  • Was­gele­gen­heid (Gratis)
  • Warme douch­es (Tegen ver­goed­ing)
  • Goede afvalvoorzienin­gen
 • Kosten camp­ing

  Camp­ingtick­et: € 15,- per per­soon

  Par­keertick­et: € 10,- per voer­tu­ig

  Komt u met de camper? Dan betaalt u naast het camp­ingtick­et, € 10,- voor uw camper. Dit staat gelijk aan een reg­uli­er par­keertick­et.

  Reserveren is niet mogelijk (en niet nodig; er is vol­doende plek), voor de camping/​parking geldt betal­ing con­tant of per pin.

 • Open­ingsti­j­den Moulin Blues Camp­ing

  De camp­ing en park­ing zijn open vanaf don­derdag 2 mei om 16.00 uur; eerder is het ter­rein niet toe­ganke­lijk!

  Op zondagocht­end 5 mei sluiten de toi­let­ten en de douchegele­gen­heid om 10:00u in de ocht­end.

  De Moulin Blues camp­ing sluit haar poorten op zondag 5 mei om 14.00 uur.

 • Wat niet is toeges­taan op de Moulin Blues Camp­ing
  • Open vuur/​stookplaatsen.
  • Glas/​glasscherven.
  • Gelu­idsover­last.
  • Mech­a­nisch ver­sterk­te muziek.
  • Huis­dieren
  • (Klap)Stoelen (van de camp­ing) wor­den niet toege­lat­en op het fes­ti­val­terre
  • Een hout­skool bar­be­cue is toeges­taan, echter alleen in com­bi­natie met aan­maak­blok­jes.