Robert Fin­ley

Speelde in  2024

De Amerikaanse blues- en soulzanger Robert Fin­ley bracht in 2016 op tweeënzes­tig jarige leefti­jd zijn debu­u­tal­bum Age Don’t Mean a Thing“ uit. Toen Dan Auer­bach (van the Black Keys) het album hoorde was hij direct verkocht. Het twee­t­al ging samen­werken en inmid­dels zijn er drie meester­lijke albums op Auer­bachs eigen label Easy Eye Sound uit­ge­bracht.

Fin­ley groei­de op in Lou­siana. Toen hij een jaar of tien was kreeg hij van z’n vad­er geld om een nieuw paar schoe­nen te kopen, maar kwam in plaats daar­van thuis met een gitaar. Door optre­dens van lokale gospel­groepen te bezoeken, en nauwlet­tend de vingers van de gitarist in de gat­en te houden, leerde hij spe­len. In 1970 ging hij in dienst en trok met een leg­erband dwars door Europa. Bij zijn terug­keer naar Louisiana ging hij werken als tim­mer­man en was lei­der van de groep Broth­er Fin­ley and the Gospel Sis­ters. Tot hij van­wege een oogziek­te blind werd, en ged­won­gen was om te stop­pen met tim­meren. Hij ging verder als straat­muzikant en werd zo ont­dekt door de Music Mak­er Foun­da­tion, een organ­isatie die oud­ere blues­muzikan­ten onder­s­te­unt.

Met zijn diepe stem weet Fin­ley iedereen te rak­en. Met het groot­ste gemak schakelt hij van hoog naar laag, van falset naar bari­ton. Dit wordt een uniek optre­den!