The Chris O’Leary Band

  • Vrijdag 3 mei 20:30 - 21:30 Hoofdpodium

Chris O’Leary is een man die getek­end is door het lev­en. Als zow­el ex-vet­er­aan als ex-poli­tieagent heeft hij gezien wat er gebeurt aan de boven- en onderkant van de maatschap­pij. Hij was daar­naast als zanger/​mondharmonica spel­er actief in de band van Lev­on Helm, The Barn Burn­ers. Hij speelde zes jaar in de band met Lev­on Helm, tot­dat stem prob­le­men hem dwon­gen te stop­pen. Na een her­stelpe­ri­ode kroop het bloed waar het niet gaan kan en langza­am aan begon hij weer met optre­den. 

Alli­ga­tor Records-oprichter en pres­i­dent Bruce Iglauer zag een optre­den van Chris en was direct over­tu­igd en bood Chris O’Leary een pla­ten­con­tract aan. Wat recent vol­gde, was een enorm goed ont­van­gen album The Hard Line” (TIP!).

Deze man uit de leer­school van James Cot­ton, brengt een vette mond­har­mon­i­ca sound aange­vuld met een dijk van een stem. Samen met zijn top­band, mogen wij een mix van Chica­go en Louisiana blues verwacht­en!

The Hard Line
The resound­ing suc­cess of Chris O’Leary’s Alli­ga­tor debut

Lees verder

“On his sixth record, his debut on the Alli­ga­tor Label he deliv­ers pow­er­ful all-orig­i­nal mate­r­i­al with his, in his own words, fan­tas­tic band. And that is cer­tain­ly no gushy remark.”

Bluestown Music
Lees verder

“Alles aan dit album The Hard line van Chris O’Leary klopt; de tek­sten, de diep­gang, de var­iëteit aan num­mers van slow blues tot deinende stam­pers.”

Blues­magazine
Lees verder