The Juke Joints

Speelde in  2024

De Zeeuwse blues­rock­ers van The Juke Joints zetten al meer dan 40 jaar nationale én inter­na­tionale podia in vuur en vlam. Dit doen ze met hun eigen mix van Chica­go blues, blues­rock, rock n’ roll en zyde­co. Soms vuig en smerig, soms inge­to­gen, maar alti­jd vol passie en over­tuig­ing.

In 2012 en 2016 wer­den ze bekroond met de Dutch Blues Foun­da­tion Award voor Best Dutch Blues Band. En dat is niet zon­der reden. Onder lei­d­ing van Peter Kempe (zang/​drums/​mandoline), John Son­ny Boy” van der Broek (harmonica/​accordeon), Michel Boo­gie Mike” Staat (gitaar) en Derk Kor­per­shoek (bas­gi­taar) mak­en ze van ieder optre­den een echt blues­feest.

Na al die jaren hebben The Juke Joints besloten om op hun hoogtepunt te stop­pen. Het optre­den op Moulin Blues zal dan ook één van hun aller­laat­ste optre­dens zijn. Dat lat­en ze zek­er niet onopge­merkt voor­bij gaan; dit gaat zon­der twi­jfel een onver­getelijke show wor­den!