Them Dirty Dimes

  • Zaterdag 4 mei 14:15 - 15:15 Moulin Blues Café

De Gron­ingse for­matie Them Dirty Dimes is een band die terug­gri­jpt op oude gen­res en daar iets nieuws van smeedt. Met hun swin­gende mix van gyp­sy, blues, amer­i­cana en old-fash­ioned jazz hebben ze de afgelopen jaren de blaren op hun vingers gespeeld.

In 2021 kwa­men ze met hun goed ont­van­gen debu­u­tal­bum In Gold We Trust”. En vorig jaar is de opvol­ger Emp­ty Pock­ets” uit­gekomen. Zoals laat­ste albumti­tel doet ver­moe­den gaan de meeste num­mers over ver­lies, maar alti­jd met de ken­merk­ende rel­a­tiver­ing van de goedge­mut­ste heren.

Them Dirty Dimes zet koers naar het zuiden voor een feestje vol nos­tal­gis­che glo­rie.

“Met een keur aan muzikan­ten en een root­sy cock­tail is Them Dirty Dimes tot de tanden gewapend voor een degelijk pot­je muziek, zoals op dit album Emp­ty Pock­ets, maar zek­er ook live op de planken!”

New Folk Sounds
Lees verder

“Maar Them Dirty Dimes kun­nen meer dan een feestje creëren, ook in een wat kleinere, haast akoestis­che set­ting komt vooral de stem van front­man Gijs de Groot heel mooi tot zijn recht.”

3voor12
Lees verder