Travellin' Brothers

Trav­el­lin’ Broth­ers

Speelde in  2016

Uit het zon­nige Bil­bao komt de 6‑koppige for­matie The Trav­el­lin’ Broth­ers’. Deze amigo’s hebben de afgelopen tien jaren druk getourd. Het is daarom geen toe­val dat de naam van de groep naar hun reizende broed­er­schap ver­wi­jst. Door deze lange tocht van optre­dens hebben de man­nen een flinke load of expe­ri­ence gekre­gen. Meer dan zeven­hon­derd optre­dens en zes stu­dio-albums zijn daar het bewi­js van, de Spaanse amigo’s zijn ver­knocht aan de blues en de blues aan hen.

Het is een apart band­je want hoe moet je ze nu pre­cies omschri­jven? Het is geen pure blues­band.. dit rockt, dit swingt, dit heeft soul en vanaf de eerste mat­en staat de tent te schud­den op z’n grond­vesten.

Dit maak­ten ze ook meer dan waar in Brus­sel als win­naar van de Euro­pean Blues Chal­lenge 2015. Een presta­tie van for­maat!

Tegen­wo­ordig tim­meren de Trav­el­lin’ Broth­ers flink aan de weg en proberen ze de rest van Europa te verov­eren. Met suc­ces wel­tev­er­staan want ze staan bij ons in Ospel op de planken. Vamos!