Moulin Blues 2020 gaat niet door!

Moulin Blues 2020 gaat niet door!

Door Robbert van der Vleuten op in

Open brief aangaande Moulin Blues 2020

 
 
Beste bezoeker, beste bluesliefhebber,
 
Helaas moeten wij u melden dat, door de problematiek rondom het coronavirus en de daarbij horende maatregelen, Moulin Blues 2020 geen doorgang kan vinden. 
 
Dit is ongetwijfeld een teleurstelling, voor u maar ook voor ons. Echter staat de veiligheid en gezondheid van de bezoekers en de samenleving voorop en conformeren wij ons aan de regels zoals die in deze crisissituatie aan ons opgelegd worden.
 
Wat betekent dit nu concreet?
 
Er zal in 2020 voor het eerst in het bestaan van Moulin Blues een jaar overgeslagen worden. Aangezien het verzetten naar een andere datum in dit jaar, geen optie is gebleken. 
 
Een grote groep mensen heeft inmiddels al een ticket voor Moulin Blues 2020 bemachtigd, zij ontvangen spoedig een e-mail voor de verdere afhandeling. Wij willen dit netjes oplossen maar willen ook een beroep op u doen: 
 
U kunt het  Moulin Blues Festival enorm helpen door uw ticket(s) om te laten zetten naar een ticket voor Moulin Blues 2021. Hiervoor hoeft u helemaal niets te doen, het huidige ticket biedt toegang tot Moulin Blues 2021. Hiermee helpt u niet alleen de toekomst van Moulin Blues, maar ook de blues scene en in het bijzonder de bluesartiesten die voor hun inkomsten o.a. afhankelijk zijn van festivals als Moulin Blues.
 
Aan de andere kant bieden wij u de optie om het aankoopbedrag van de tickets (excl. servicekosten) teruggeboekt te krijgen. 
 
Moulin Blues wordt 100% op vrijwillige basis georganiseerd. Wij zijn een stichting waar verder geen (groot) evenementenbureau bij betrokken is. Dat wil zeggen dat het festival georganiseerd wordt op basis van passie en liefhebberij en er geen winstoogmerk is. Het (blijven) organiseren van een boeiend en gezellig bluesfestival is wat ons drijft. 
 
We hopen dat u met ons mee wil denken. We gaan samen voor een prachtige editie op 7 en 8 mei in 2021!
 
Bluesgroet en tot volgend jaar!
 
Stichting Rhythm & Blues Ospel
 
 
ENGLISH:
 
Regarding Moulin Blues 2020
 
Dear visitor, dear blues lover,
 
Unfortunately we have to inform you that, due to the coronavirus problems, Moulin Blues 2020 will not take place. The decision was made in consultation with (local) authorities.
 
This is a big disappointment, both for you and also for us. However, the safety and health of our visitors and community is far more important to us.
 
What does this mean?
 
This means that in 2020, for the first time in the existence of Moulin Blues, we need to skip the festival for a year. Rescheduling to another date later this year, is no option.
 
A large group of people has already bought a ticket for Moulin Blues 2020, they will receive a separate email from us. We want to solve this in the best possible way, but also want to make an appeal on you.
 
You can help the Moulin Blues Festival tremendously by keeping your ticket(s) and transfer them into a ticket for Moulin Blues 2021. You don’t have to do anything for this, your tickets will be automatically converted to tickets for Moulin Blues 2021. This will not only secure the future of Moulin Blues, but will also help the blues scene and in particular the blues artists who depend on festivals such as Moulin Blues for their income.
 
On the other hand we can offer you a refund on the purchase amount of the tickets (excluding service costs). 
 
Moulin Blues is being organized on a 100% voluntary basis. We are a foundation with no (large) event agency involvements. This means the festival is organized based on pure passion and hobby, without any profit motive. Organizing this fantastic blues festival and promote the blues is our drive and main goal.
 
We hope you’ll support us! Let’s celebrate a fantastic edition on May 7 and 8 in 2021!
 
Bluesy greetings and see you next year! Keep safe!
 
Stichting Rhythm & Blues Ospel
 
MB_CXL.jpg
 
 

Reacties

  • Vermeersch Rene

    30-03-2020

    Een terechte beslissing! Jullie zijn sterk genoeg om dit te overleven, omdat Moulin Blues vanaf het begin een top organisatie was, met een goed team!

Verstuur een reactie

Terug naar het overzicht

Mede mogelijk door

Sponsors & Partners