Belan­grijke infor­matie Moulin Blues at Home 2021

7 mei 2021

Dit week­end staat Moulin Blues at Home 2021 op het pro­gram­ma. Wij kijken er enorm naar uit om online toch’ samen te komen en te geni­eten van archief­beelden van Moulin Blues Ospel. Deze edi­tie hebben we veel beelden uit de vroegere jaren van Moulin Blues (19862000) met af en toe een uit­stap­je naar het heden. 

BELAN­GRIJK! Wij zijn tij­dens het organ­is­eren van de livestream tegen een aan­tal tech­nis­che uitdagin­gen aan­gelopen, dit is gelukkig ver­holpen maar het betekent wel dat wij ged­won­gen zijn om de livestream op zow­el de vri­jdag als de zater­dag in twee delen op te split­sen. Dit betekent voor u als kijk­er dat we op ongeveer de helft even een korte pauze inlassen en dat u over kunt schake­len naar de tweede livestream link waar we het pro­gram­ma hervatten.

We strea­men op twee plat­for­men- Face­book en Youtube:

FACE­BOOK LIVESTREAM

LIVESTREAM ZATER­DAG DEEL 1 (aan­vang 17.00 uur): https://​www​.face​book​.com/​M​o​u​l​i​n​B​l​u​e​s​/​p​o​s​t​s​/​3981488861927851

LIVESTREAM ZATER­DAG DEEL 2 (aan­vang 20.30 uur): https://​www​.face​book​.com/​M​o​u​l​i​n​B​l​u​e​s​/​p​o​s​t​s​/​3981494271927310

YOUTUBE LIVESTREAM

LIVESTREAM ZATER­DAG DEEL 1 (aan­vang 17.00 uur): https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​f​d​u​u​91​GLFkU

LIVESTREAM ZATER­DAG DEEL 2 (aan­vang 20.30 uur): https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​z​a​A​j​o​w​YdlPI

We hopen dat het alle­maal goed gaat ver­lopen en iedereen er plezi­er aan mag beleven!