Dis­co Haro jumelée avec de Boven­toon meets Moulin Blues

3 april 2024

Een mid­dag vol Muziek, Gas­ten, Ver­halen en Anek­dotes over 36 jaren Blues in Ospel.

In de aan­loop naar het jaar­lijkse Moulin Blues Fes­ti­val pre­sen­teren wij voor u een muzikale the­mamid­dag: we kijken we terug naar eerdere edi­ties en blikken vooruit op die van dit jaar. Dat is een lange zin, en er is dan ook een hele mond vol te vertellen.

Vri­jwilligers en Bezoek­ers ver­halen hoe zíj het Fes­ti­val meemak­en, beleven en erbij zijn. Want zoveel mensen, zoveel ver­halen.….

Op 14 april prat­en we over de voor­berei­d­ing en de opbouw, over fotografie, het camp­in­gleven en hoe een nieuwe gen­er­atie deelgenoot wordt van de springlevende Moulin­Bluestra­di­tie.

Laag­drem­pelig en amuserend. Schuif gezel­lig aan en doe gezel­lig mee. Zondag­mid­dag 14 April vanaf een uur of 3: bij The­ater de Huiskamer in Weert. Gezel­lig toch.

De Boventoon meets Moulin Blues10 scaled