Moulin Blues at Home: vier Moulin Blues ook dit jaar thuis!

4 mei 2021

Helaas, ook dit jaar is het niet mogelijk om Moulin Blues Ospel veilig te organ­is­eren. Na het suc­ces van de thuisedi­tie van vorig jaar, mak­en we er ook in 2021 het beste van met Moulin Blues at Home 2021.

Vri­jdag 7 en zater­dag 8 mei pre­sen­teren we Moulin Blues at Home 2021! Bei­de dagen van 17.0024.00 uur via onze Face­book­pag­i­na his­torisch beeld­ma­te­ri­aal uit onze afgestofte archieven! Entree is gratis.