Voor­lop­ige dagindeling

11 februari 2023

Vri­jdag 5 mei

Blues Car­a­van 2023 ft. Ally Ven­able, Ash­ley Sher­lock & Will Jacobs
De blueskar­avaan houdt halt in Ospel! Aan boord bevin­den zich Ash­ley Sher­lock (UK), Ally Ven­able (USA) en Will Jacobs (USA).

Guy Davis
Hij is al bij­na 25 jaar de ver­tolk­er van akoestis­che voet­stam­p­ende’ delta & pied­mont blues. Davis weet als geen ander hoe je van één drup­pel infor­matie een boeiend ver­haal moet maken.

Hand­some Jack
Hand­some Jack is een trio uit Buf­fa­lo, NY, dat zich bezig houdt met broeierige (swamp)rock. De invloed van een band als Cree­dence Clear­wa­ter Revival is nooit heel ver weg, echter hoor je bij Hand­some Jack meer soul, blues en zelfs gospel terug. Eigen­zin­nig is miss­chien wel de juiste betiteling.

Jes­per Lindell
Dat er uit Scan­di­nav­ië meer dan uit­stek­ende muziek komt weten we inmid­dels, Jes­per Lin­dell onder­streept dit nog maar eens met een hele dikke stift. Lin­dell is een geweldige lied­jess­chri­jver in het Amer­i­cana genre en hij komt ons trak­teren op een vette portie!

John­ny Rawls
Rawls is voor velen een goed bewaard geheim. Hij mag gezien wor­den als een echte Soul Sur­vivor”. Maar het is zek­er niet alleen soul die de klok slaat! Verwacht van hem ook genoeg blues in de mix. Hij is een echte show­man en iets wat je meege­maakt moet hebben!

Pokey Lafarge
Pokey Lafarge is oud en nieuw tegelijk, het zijn Caribis­che klanken, zelfs ska, met een cool saus­je. Dit mengt hij met rock-’n‑roll, rhythm-and-blues of wat jazz. Het is vooral heel erg eigen’ met een herken­baar stemgeluid!

Rick Estrin & The Nightcats
Bij ieder optre­den van Rick Estrin & The Night­cats is het feest! Deze band heeft een geheel eigen bluessti­jl waarin de humor een zeer grote rol speelt. Bereid je voor op een act met hoge enter­tain­ment waarde. Blues van een hoog niveau maar met een dikke glim­lach op je gezicht!

The Back­yard Casanovas
Dit kwartet mag dan uit Casanovas bestaan… maar ze klinken uiterst smerig! The Back­yard Casanovas schote­len je een por­tie wilde en rauwe rhythm & blues voor.

Zater­dag 6 mei

Blood Broth­ers ft. Mike Zito & Albert Castiglia
Een samen­werk­ing van blues­rock­gi­gan­ten Mike Zito en Albert Cas­tiglia. Samen met een geweldige begelei­d­ings­band komen zij voor vuur­w­erk zorgen.

Bob Cor­ri­tore & Friends ft. Tail Dragger
Door de jaren heen komt Bob Cor­ri­tore vanu­it zijn ver­schil­lende rollen bin­nen de blues vele groothe­den tegen. Hij besluit veelvuldige samen­werkin­gen aan te gaan met deze blues­g­roothe­den… en nu, neemt hij zijn vrien­den mee naar Ospel: Tail Drag­ger, Jimi Prime­time” Smith, John­ny Bur­gin, Yah­ni Riley en Bri­an Fahey!

Cat Lee King and his Cocks
Dit Duitse quin­tet is pri­ma in staat een feeststem­ming te pro­duc­eren met hun mix van jump blues, swing jazz en rauwe blues. Vet uw danss­choe­nen in!

Chica­go Capitols
Met vijf gedreven muzikan­ten speelt de band Chica­go Capi­tols vette rhythm and blues uit de Windy City van het mid­west­en in de jaren vijftig en zes­tig. Blues met een dikke en volle hoofdletter.

Delta Gen­er­a­tors
Denk aan blues met een ste­vige scheut rock waar­bij de mond­har­mon­i­ca alti­jd dicht­bij is. Hier­bij mogen we de uit­stek­ende vocalen van Bri­an Tem­ple­ton absolu­ut niet ver­geten te benoemen.

Elles Bai­ley
Haar hese, warme, rafe­lende stem doet ver­moe­den dat je het met een door het lev­en getek­ende zan­geres te mak­en hebt. Niets is min­der waar, Elles Bai­ley is een jonge dame van begin der­tig uit Bris­tol! Ze begeeft zich vol vertrouwen in de wereld van blues, soul, roots en rock en heeft meer dan terecht de nodi­ge eervolle onder­schei­din­gen mogen ontvangen.

Greg Izor
Tex­aan Greg Izor mag met recht een veelz­i­jdi­ge arti­est genoemd wor­den in een tra­di­tionele blues & rootswereld. Izor’s muziek is diepge­worteld in een tra­di­tion­eel gelu­id en gevor­md door de invloed van de oude har­moni­cameesters”. Maar ook Louisiana blues, south­ern soul, swamp pop, ear­ly jazz, en R&B hoor je terug in zijn geluid.

Jen­ny Don’t and The Spurs
Vanu­it Port­land Ore­gon komen Jen­ny Don’t and The Spurs een samensmelt­ing van rock & roll, rock­a­bil­ly en honky tonk bren­gen. Het vier­tal speelt rauw, oprecht en intens. Naast de fijne heldere stem van Jen­ny Don’t, springt het uit­stek­ende gitaar­spel van Christo­pher March er uit. Bereid je voor op een energieke show!

Spencer Macken­zie
Dit aanstor­mende Canadese tal­ent tim­mert hard aan de weg. Inmid­dels heeft hij al ver­schil­lende nom­i­naties en awards op zak. Spencer brengt ruige Blues­rock met hier en daar funk- en soulin­vloe­den. Ondanks dat hij nog geen 25 jaar oud is, speelt hij als een gelou­terd arti­est die zijn sporen al ruim­schoots ver­di­end heeft.

Sug­ar Ray & The Blue­tones ft. Rusty Zinn & Alex Schultz
Oude bek­enden Sug­ar Ray Nor­cia (zang en blue­sharp) & the Blue­tones strijken samen met Rusty Zinn & Alex Schultz ook deze jaar­gang weer neer op de Ospelse velden.

The Blue­sanovas
Het muziekgelu­id van the Blue­sanovas zit tussen de pianogedreven, blues en rock n roll in. Dat alles met een heer­lijk vin­tage rand­je. Uit Mün­ster komen the Blue­sanovas naar Ospel en ze komen om te verrassen!

The Özdemirs
The Özdemirs is een getal­en­teerde groep van blues en roots muzikan­ten, die ook nog eens fam­i­lie zijn. Hun album Intro­duc­ing The Özdemirs” is een indrukkend debu­ut met var­iërende groovy ritmes en eigen num­mers waar hun liefde voor blues, soul en funk vanaf spat. Kenan, Lev­ent en Erkan Özdemir komen, samen toet­senist Simon Oslen­der, een onver­getelijke show neerzetten.