Tickets

De voorverkoop is ges­loten. Het is mogelijk om tick­ets te kopen aan de dagkas­sa.


Pri­jzen dagkas­sa Moulin Blues 2024

 • Dagtick­et vri­jdag: €65,-
 • Dagtick­et zater­dag: €85,-


Toe­gang kinderen en jon­geren

Dit jaar intro­duc­eren wij een kort­ing voor jon­geren. Zij die geboren zijn na 5 mei 1999, kri­j­gen een 50% kort­ing op het toe­gang­stick­et. Deze dagtick­ets zijn enkel verkri­jg­baar aan de dagkas­sa op ver­toon van een geldig iden­titeits­be­wi­js en zijn onbeperkt voor­ra­dig.

 • Dagtick­et next gen­er­a­tion vri­jdag: €30,-
 • Dagtick­et next gen­er­a­tion zater­dag: €40,-

Kinderen tot en met 15 jaar (met begelei­der) hebben gratis entree (er kan gevraagd wor­den naar legit­i­matie!).

Veelgestelde vragen

 • Waar kan ik kaarten kopen voor Moulin Blues?

  Kaarten zijn, vanaf 17 jan­u­ari 12.00 uur tot 3 mei 10.00 uur, in de voorverkoop verkri­jg­baar op de web­site van Moulin Blues (www​.moulin​blues​.nl). Vanaf 1 april zijn er ook kaarten verkri­jg­baar bij de voorverkoopadressen Cafe De Prins (Ospel), Cafe De Kleine Winst (Ned­er­weert) en Bloem­styling t Roos­je (Ned­er­weert). Tevens is het mogelijk om, tij­dens het fes­ti­val, kaarten te kopen aan de dagkas­sa.

 • Hoe zit het pre­cies met de entreep­ri­jzen voor kinderen?

  Kinderen tot en met 15 jaar, mits onder begelei­d­ing van een vol­wassene, hebben gratis toe­gang tot het fes­ti­val (legit­i­matie ver­plicht). Kinderen en jon­geren oud­er dan 15 jaar dienen een nor­maal toe­gang­stick­et te kopen.

 • Hoe zit het met kort­ing op tick­et­pri­jzen voor jon­geren?

  Zij die geboren zijn na 5 mei 1999, kri­j­gen een 50% kort­ing op het toe­gang­stick­et (dagtick­et vri­jdag: €30,- / dagtick­et zater­dag: €40,-). Deze dagtick­ets zijn enkel verkri­jg­baar aan de dagkas­sa op ver­toon van een geldig iden­titeits­be­wi­js.