Tickets

Pri­jzen voorverkoop Moulin Blues 2024*

Dagtick­et vri­jdag: €59,-
Dagtick­et zater­dag: €79,-
Com­b­i­tick­et: €120,-

*Excl. ser­vicekosten €1,50 per tick­et


Pri­jzen dagkas­sa Moulin Blues 2024 (enkel op fes­ti­valda­gen aan de entrée/​kassa)

Dagtick­et vri­jdag: €65,-
Dagtick­et zater­dag: €85,-


Toe­gang kinderen en jon­geren

Dit jaar intro­duc­eren wij een kort­ing voor jon­geren. Zij die geboren zijn na 5 mei 1999, kri­j­gen een 50% kort­ing op het toe­gang­stick­et. Deze dagtick­ets zijn enkel verkri­jg­baar aan de dagkas­sa op ver­toon van een geldig iden­titeits­be­wi­js en zijn onbeperkt voor­ra­dig.

Dagtick­et next gen­er­a­tion vri­jdag: €30,-
Dagtick­et next gen­er­a­tion zater­dag: €40,-

Kinderen tot en met 15 jaar (met begelei­der) hebben gratis entrée (er kan gevraagd wor­den naar legit­i­matie!).

Veelgestelde vragen

  • Waar kan ik kaarten kopen voor Moulin Blues?

    Kaarten zijn, vanaf 17 jan­u­ari 12.00 uur, in de voorverkoop verkri­jg­baar op de web­site van Moulin Blues (www​.moulin​blues​.nl). Vanaf 1 april zijn er ook kaarten verkri­jg­baar bij de voorverkoopadressen Café De Prins (Ospel), Café De Kleine Winst (Ned­er­weert) en Bloem­styling t Roos­je (Ned­er­weert). Tevens is het mogelijk om, tij­dens het fes­it­val, kaarten te kopen aan de dagkas­sa.

  • Hoe zit het pre­cies met de entreep­ri­jzen voor kinderen?

    Kinderen tot en met 15 jaar, mits onder begelei­d­ing van een vol­wassene, hebben gratis toe­gang tot het fes­ti­val (legit­i­matie ver­plicht). Kinderen en jon­geren oud­er dan 15 jaar dienen een nor­maal toe­gang­stick­et te kopen.

  • Hoe zit het met kort­ing op tick­et­pri­jzen voor jon­geren?

    Zij die geboren zijn na 5 mei 1999, kri­j­gen een 50% kort­ing op het toe­gang­stick­et (dagtick­et vri­jdag: €30,- / dagtick­et zater­dag: €40,-). Deze dagtick­ets zijn enkel verkri­jg­baar aan de dagkas­sa op ver­toon van een geldig iden­titeits­be­wi­js.