The War and Treaty

The War and Treaty

  • Vrijdag 3 mei

The War and Treaty wordt gevor­md door het Amerikaanse kop­pel Michael Trot­ter Jr. en Tanya Trot­ter. Via twee heel ver­schil­lende lev­enspaden zijn de twee bij elka­ar gekomen. Michael vond zijn zang­stem in het leg­er in Irak, waar hij num­mers schreef ter nagedacht­e­nis aan ges­neu­velde kam­er­aden. En Tanya won al op haar der­tiende een tal­en­ten­jacht. De twee ont­moet­ten elka­ar toen bei­de op het­zelfde even­e­ment optraden en direct tele­foon­num­mers uitwisselden. Inmid­dels zijn ze gelukkig getrouwd, hebben ze samen een zoon en een aan­tal zeer suc­cesvolle albums uit­ge­bracht.

Het duo brengt een bluesy samensmelt­ing van south­ern soul, gospel, coun­try en rock-‘n‑roll. Bei­de stem­men zijn los van elka­ar al meer dan uit­stek­end, maar het vuur­w­erk komt pas echt wan­neer de stem­men wor­den gecom­bi­neerd en de twee elka­ar flink opzwepen. Krachtige zang, oprechte tek­sten en een energieke liveshow maakt The War & Treaty een van de meest span­nende en inno­vatieve acts van de mod­erne soul­muziek.

Som­mi­gen horen in dit duo de nieuwe Ike & Tina Turn­er, anderen zeggen zelfs dat ze in Tanya de enige echte erf­ge­name van Aretha Franklin horen. Of dit zo is mogen jul­lie zelf ervaren wan­neer The War and Treaty met hun band naar Ospel komt!

Kom alvast in de stemming